Minivagn

Gratis leverans på beställningar över 250 EUR

GDPR-samtycke

GDPR-samtycke


GDPR-samtycke i enlighet med bestämmelserna i de allmänna uppgifterna enligt förordning (EU) 2016/679 (GDPR) informerade kunden.

Till dina personuppgifter som behandlas av Nivito AB, innehavare av momsnummer SE556703188401 och med en registrerad adress på% -adress, för att hantera processen genom vilken kunden kan komma överens om produkter och / eller tjänster från vårt företag.

På samma sätt och under förutsättning att du accepterar följande klausul kommer meddelanden att skickas till dig, informerar dig inte bara om nya produkter utan också speciella villkor, kampanjer och inbjudningar till olika evenemang som kan äga rum.

* Jag skulle vilja få marknadsföringskommunikation, inklusive elektroniska medier, produkter eller tjänster från Nivito AB.

Att den personliga information som du tillhandahåller oss inte kommer att överföras till tredje part, med undantag för skattemyndigheterna och andra statliga enheter, när detta anges i befintlig lagstiftning, såväl som till tredjepartsleverantörer som har anförtrotts till en tjänst som är kopplad till kontraktshantering eller verkställighet. Att den personliga information som kunden tillhandahåller kommer att behandlas under avtalets löptid. Blockerade sedan personuppgifterna till slutet av den sista begränsningsperioden för brottsliga och civila handlingar, och för eventuella administrativa böter som kan gälla. Du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering, begränsning och / eller portabilitet och göra samråd eller förslag i samband med behandlingen av dina personuppgifter, genom att kontakta Nivito AB tillsammans med en kopia av ditt nationella identitetsdokument som kunden har rätt att göra anspråk på den behöriga myndigheten.